Газ-детектори и анализатори

В групата на газ-детекторите и газ-анализаторите са включени професионални уреди за измерване концентрацията на различни газове. Тук ще откриете газови детектори, които отговарят на индустриалните стандарти, свързани с личната безопасност и които се използват предимно за откриване и измерване на нивата на метан, сероводород, въглероден окис, кислород и други газове. Някои от уредите притежават способността да съхраняват измерените данни (data loggers), за да могат по-късно да бъдат прехвърляни на компютър.

марки
Подреди по