Качество на въздуха

Най-важните параметри, оказващи решаващо значение за качеството на въздуха в помещенията са:

  • температурата на въздуха - дори малки промени на нейната стойност могат да бъдат силно усещани. За оптимална температури се считат температурите между 18 – 22°C.
  • относителната влажност – този показател определя съдържанието на водна пара във въздуха, която трябва да бъде в границите от 40 до 60%. Тя не е критичен параметър и не изисква толкова прецизен контрол, както температурата. Въпреки това, стойностите, които много се отклоняват от оптималния обхват, причиняват значителен дискомфорт.
  • съставът на въздуха, който е смес от атмосферни газове. Най-голямо биофизично значение има процентното съдържание на кислород2) и въглероден диоксид (СО2). С оглед на участието на тези газове в метаболичните, химичните и биохимичните процеси концентрацията им в помещенията може много бързо да се променя. Промяната на концентарцията на CO2 във вдишвания въздух има по-голямо влияние върху човешкия организъм, отколкото сравнимите промени в концентрацията на кислорода.

 

марки
Подреди по