Рефрактометри - цифрови

Цифровите рефрактометри са предназначени да измерват концентрацията на веществата чрез измерване на коефициента (индекса) на пречупване (n20D ) на водни разтвори на захари и други химически вещества. Индексът на пречупване се измерва в рамките на секунди, заедно с преобразуване на индекса в концентрационни единици като % Брикс, % захари, % алкохол и др.

марки
Подреди по