Рефрактометри - ръчни

Ръчните рефрактометри се използват за определяне концентрацията на веществата чрез измерване на коефициента (индекса) на пречупване (n20D ) на водни разтвори на захари и други химически вещества. Индексът на пречупване се измерва в рамките на секунди, заедно с преобразуване на в различни скали, като % Брикс, % захари, % алкохол, проценти антифриз, температура на замръзване на антифриз и течности за чистачки, количество на влага в мед и много други.

марки
Подреди по