рН-Метри

В този раздел са включени уреди и апарати за измерване на рН на различни обекти – вода, водни разтвори, почва, храни и др. Обикновено мащабът на рН варира от 0 до 14. Въпреки това е възможно да се отчете отрицателно рН. Отрицателно рН се получава, когато една киселина произвежда концентрация на водородни йони с моларност по-голяма от 1. Всеки pH-метър има ръчна или автоматична температурна компенсация. рH-Метрите се използват в лаборатории, промишлеността, водните басейни, земеделието, химията, фармацията, биологията, аквариуми, басейни и много други области на познанието, производството, търговията и изследването.

марки
Подреди по