TDS-Метри

В този раздел са представени лабораторни и преносими уреди за измерване на общо количество разтворени вещества (TDS). TDS-Метрите измерват общото количество разтворени твърди вещества (TDS) в разтвори, т.е. концентрацията на разтворените твърди частици. Разтворените йонизирани твърди вещества, като соли и минерали, увеличават електрическата проводимост (EC) на разтвора. Тъй като това е мярка за количество на йонизираните твърди вещества, EC може да се използва за оценка на TDS, защото разтворените органични твърди вещества (например захар), колоидите и др. не влияят значително на проводимостта на разтвора и могат да не се вземат предвид.

марки
Подреди по