Влагомери за хартия и картон

Както е известно хартията е хигроскопична и обменя влага с околната среда, докато не постигне равновесие с тази среда. Най-значимите свойства на хартията, засегнати от промяната на нивото на влага в хартията, са: тегло, размери, плоскост, проводимост, якост и огъване. За да контролирате свойствата на хартията чрез измерване на нейната влага има две групи влагомери: уреди за измерване на абсолютната влага и уреди за измерване на относителната влага. И двете групи показват влажността в %, но обхватът им на приложение е различен. Абсолютна влажност показва съдържанието вода в хартията, докато относителна влажност показва степента на насищане на въздуха с водни пари. Абсолютната влажност обикновено варира между 2% и 10% в зависимост от типа хартия. Относителната влажност на хартията се определя като относителна влажност на въздуха, с която хартията е в равновесие. С други думи, относителната влажност на околната среда, в която хартията няма нито да отделя, нито да приема влага.

В този раздел са включени представители и на двата вида влагомери.

марки
Подреди по