Тестери за вода

Водата, която се определя за „твърда”, има голямо количество разтворени минерали, по-специално калций и магнезий. Твърдата вода не вреди на здравето, но изисква повече сапун и синтетични препарати за домашното пране и чистене. Твърдата вода допринася за натрупване на котлен камък в бойлери и индустриално оборудване и твърде често котленият камък се премахва с химикали. Освен това твърдата вода и съдържаща се в нея разтворени соли и катиони на калций (Са), магнезий (Mg), желязо (Fe), олово (Pb) и цинк (Zn), когато се прибави към препаратите за растителна защита блокира активното вещество на продуктите и го дезактивира. Ето защо в модерното земеделие все повече навлизат така наречените адюванти, които неутрализира ефекта на катионите в твърдата вода. За тяхното точно дозиране обаче е необходимо бързо и точно да се определя твърдостта на водата.

Няма намерени продукти.