О2-Метри (оксиметри)

Разтвореният във водата кислород е необходим за много форми на живот, включително риби, безгръбначни, бактерии и растения. Рибите и ракообразните получават кислород за дишане чрез хрилете си, Количеството на необходимия разтворен кислород за отделните видове водни животни варира. Раците, стридите и червеите се нуждаят от минимални количества кислород (1-6 mg/L), за разлика от рибите, които се нуждаят от по-високи нива (4-15 mg/L).

марки
Подреди по