Фотометри

В този раздел са показани преносими и лабораторни уреди за измерване и оценка на качеството на водата, в това число общ и свободен хлор, амоняк, желязо и др. чрез използване на възможностите на фотометричния анализ. При фотометричните методи се използва избирателното поглъщане на светлина от молекулите на анализираното вещество и определянето на коефициентите на поглъщане на средата. Аналитичната процедура обикновено се свежда до привеждане на анализирания компонент в цветно съединение, поглъщащо светлина и последващо определяне на неговата концентрация чрез измерване на светопоглъщането на разтвора

марки
Подреди по