Влагомери за сено, слама и билки

Добре изсушеното сено съдържа 15-16% влага. При стискане с рака то не се натрошава. Пресушено ли е, листата на бобовите и на житните треви лесно се ронят, а това е загуба на най-ценните хранителни вещества. Затова при събиране, балиране и съхраняване на сеното трябва да се контролира неговата влага, защото доброкачественото сено е най-важната съставка в зимните дажби на тревопасните домашни животни, а правилното му складиране е основната мярка, наред с навременната коситба, за запазване на неговото качество. Към складиране на сеното във вид на купи, бали и в сеновали се пристъпва, когато то е добре изсушено. Принципът на работа на повечето влагомери за сено, слама и други сухи тревни материали е да измерват промените в електропроводимостта в продуктите и да я превръщат в процентно съдържание на влага.

марки
Подреди по