Ултразвук

Ултразвукът е звук с честота, по-голяма от горната граница на човешкия слух, около 20 kHz. Такива високочестотни трептения обикновено се създават с помощта на пиезокерамични преобразователи, например, от бариев титанит. Първоначално всички ултразвукови вълни са се получавали по механичен начин (камертони, свирки, сирени). Ултразвукът има приложение в медицината и в промишлеността. В медицината, с помощта на ултразвук или ехография може да се визуализират мускули и меки тъкани и по този начин да се сканират органи. В промишлеността ултразвукът се използва широко за регистриране и оценка на различни дефекти и нередности в изделията. За ултразвуково почистване се използва ултразвук с честота 20 – 40 kHz – в бижутерията, оптиката, за почистване на часовници, зъболекарски и хирургични инструменти и на промишлени части. Системи с ултразвуков генератор/високоговорител се продават с твърдението, че пропъждат гризачи и насекоми, но няма научни доказателства, че тези устройства наистина имат ефект.

марки
Подреди по