Регистратори (data loggers)

Регистраторите за данни (data loggers) са устройства за измерване и записване на различни параметри за определен период от време. Понякога те имат и допълнителни функции за предаване на измерените данни по жичен или безжичен път (RF, Bluetooth, GSM …). Измерваните и съхранявани параметри могат да бъдат температура, влажност, осветеност, концентрация, рН, ОРП, проводимост и много други. Има и стационарни и преносими инструменти.

марки
Подреди по