Тахометри

Тахометрите са предназначени за измерване на оборотите. Това може да стане по контактен или безконтактен начин. Контактните тахометри имат контактна връзка с подвижните части. Безконтактните тахометри използват отразяваща светлина. Някои тахометри съчетават и двете възможности (контактна и безконтактна връзка). Има и друг вариант за измерване на въртенето и то се извършва със стробоскопи.

марки
Подреди по