Влагомери за тютюн

В този раздел ще намерите преносими влагомери за измерване влагата на тютюна. Съдържанието на вода има значение не само за съхраняването и преработката на тютюна, но оказва влияние върху пушателните свойства, поради образуването на дразнещи продукти в дима. За това от гледна точка на горяемостта и пушателните свойства за оптимална се счита влажност 12-14%. Особено за горяемостта, пушателните и физичните свойства на цигарите, влажността има съществено значение за съхранението на цигарите. Плесенясването нараства при влажност на тютюна в цигарите над 14.5% в зависимост от неговото качество. Ето защо, за да се избегне плесенясване на цигарите, максималната стойност на влажността им не трябва да надвишава 14%. За поддържането на тази влажност решаващо значение има влажността на рязания тютюн при изработването на цигарите.

марки
Подреди по