Разтвори и реагенти

В този раздел ще намерите разнообразни разтвори за калибриране, почистване и съхранение на рН-, ORP-, EC-, TDS-, O2- и други електроди и сонди. Необходимостта от тези разтвори и реагенти се обуславя на факта, че работата на повечето електроди зависи от тяхното състояние и поддръжка.

марки
Подреди по