Вискозиметри

Вискозитетът е мярка за съпротивлението на флуидите срещу преместването на техните пластове един спрямо други. Възприема се като "гъстота" или съпротивление при изливане (изтичане). Вискозитетът представя вътрешното съпротивление (напрежение) на флуида да изтича и може да бъде считан като мярка за триенето на флуида. Така водата е "рядка", тъй като има малък вискозитет, докато растителното масло е "гъсто", защото има голям вискозитет.

марки
Подреди по