Пикнометри

Пикнометърът представлява стъклен или метален съд с точно фиксиран обем, който се използва за измерване на плътността. Плътността се измерва в много производства, за да се определят редица характеристики на суровините или на готовата продукция. Определянето на плътността е сред най-често използваните тегловни методи за анализ на течности.

марки
Подреди по