- за Брикс

Рефрактометрите се използват за измерване на стойността "Брикс". Намират приложение в Хранителната промишленост за измермване на съдържанието на захар в напитки, плодове, мед, зеленчуци, сладкиши и др.; в Индустрията за измерване и контрол на охладителни течности, масла, смазки и др.; в Земеделието за определяне на степента на зрялост на плодовете и зеленчуците и контрол на качеството при прибирането на реколтата.

марки
Подреди по