- за Вино

Рефрактометрите се използват за измерване съдържанието на захар в гроздовата мъст преди ферментация. По време на ферментацията захарите в гроздовата мъст се превръщат в алкохол. Предварително ферментационното отчитане на Брикс е надежден показател за нивото на готовия алкохол.

марки
Подреди по