- за Бира

Тези рефрактометри се използват за измерване съдържанието на захар в пивна мъст. Някои от моделите измерват също и плътността. Представени са различни модели с измервателни скали за проценти Brix и плътност. Повечето от моделите притежават функция за автоматична температурна компенсация.

Подреди по