- за Рефракция

Рефракцията или пречупването се отнася до промяната в посоката на праволинейно пременаване на светлината от една среда към друга. Рефрактометрията като метод, който измерва пречупването на светлината, включва всички методи за количествено определяне на този феномен. Рефракцията на светлината се изчислява въз основа на стойността на индекса на пречупване, която от своя страна зависи от състава на веществата, от тяхната концентрация и молекулна структура.

марки
Подреди по