рН-Консумативи

Работата на рН електродите с течение на времето се влошава. Ето защо те трябва да се калибрират периодично със стандартни (буферни) разтвори с точно определена стойност на рН. Характерна черта на pH електродите е, че с времето те остаряват и в някакъв момент спират да работят. Животът на рН електродите зависи от начина на съхранение, интензивността на употреба и обектите на измерване. Така например, много замърсените разтвори и високите температури изискват съкращават значително живота на рН-електродите.

марки
Подреди по