Шумомери

Тук ще намерите различни уреди за измерване на шума/звука. Тези устройства се използват от голямо разнообразие потребители. Има много обществени институции, които търсят измерватели на нивото на звука. Компаниите купуват шумомери във връзка с условията на труд на своите работници. Третият тип клиенти са частни лица, които искат да научат нещо за звука, нивото на шума и качеството на звука. Освен това, често възникват проблеми, когато човек живее до клуб или кръчма. Често проблемите възникват от шумни съседи или ако баровете и ресторантите са в жилищни райони и произвеждат нива на шум, надвишаващи това, което местните закони позволяват. Звуковите измервателни уреди не корелират добре с възприеманата от човека сила на звука, тъй като измерват в децибели, затова международният стандарт за шумомерите (IEC 61672: 2003) изисква включване в уреда на филтър за претегляне на честота А и други честотни натоварвания на честоти от типа C и Z (нула). По-старите честотни тегла B и D вече са остарели и не са описани в новия стандарт за нискочестотни измерватели. Много от предлаганите тук устройства за нивото на звука са в състояние да съхраняват събраните данни във вътрешната си памет. Други продукти включват и софтуер за анализ на данните и запазване за бъдещи измервания.

марки
Подреди по