Уреди за измерване на осветеност и интензитета на слънчевото греене

9 август 2018

9 април 2020 ORP Магнезиева гранула

ORP Магнезиева гранула ORP-Mg. Магнезиеви гранули, произведени от магнезий с чистота над 99,9 %. Намират широко приложение за обработка на водата, за да повишат нейното pH (получаване на алкална вода), да обогатят водата с водород (водородна вода, H2 вода), да понижат редокс потенциала на водата (редокс вода, ORP вода) и др. Доставят се в пластмасова опаковка в количество от 100 g. Цена: 20,00 лв. без ДДС 10,26 € без ДДС

прочети още

29 август 2019 Бълзо и точно измерване влагата на почвата

PMS-714, ВЛАГОМЕР ЗА ПОЧВА Преносим ръчен влагомер за измерване почвена влага. Обхват на измерване от 0 до 50 %. Интегрирана почвена сонда с дължина 202 mm и диаметър 10 mm. Доставя се заедно с батерии и ръководство за работа. Цена: 375,00 лв.без ДДС

прочети още

29 август 2019 Преносим уред за измерване на температура и скорост на въздуха - термоанемометър тип гореща струна

PCE-424, ТЕРМО-АНЕМОМЕТЪР ТИП ГОРЕЩА СТРУНА Преносим термо-анемометър тип гореща струна за измерване на скорост и температура на въздуха. Обхват на измерване за скорост на въздуха: от 0 до 20 m/s и за температурата от 0 до 50°С. Доставя се в куфарче, заедно с телескопична сонда, батерии и ръководство за работа. Цена: 430,00 лв.без ДДС

прочети още

16 август 2018 Преносими уреди за измерване твърдост на различни продукти (метали, цимент, плодове, полимери, гуми, др..)

Твърдомерите измерват твърдостта в Rockwell B, Rockwell C, Vickers HV, Brinell HB, Shore, HS, Leeb HL или в други мерни единици (например DIN, ISO). Те са особено практични в областта на производството, качествения контрол и техническото обслужване поради тяхната преносимост. С измервателите на твърдост за метални материали можете бързо и точно да тествате повърхностната твърдост на стомана, чугун, стомана за инструменти, неръждаема стомана, алуминий, месинг, мед и бронз. Предлагат се и други устройства, които се използват за определяне на твърдостта на гума, пластмаса или текстил и се предлагат като цифрови или аналогови устройства.

прочети още

7 август 2018 Измерване на проводимост на водни разтвори. Кондуктометри.

EC-Метри В този раздел са представени уреди и апарати (кондуктометри) за измерване специфичната електропроводимост на водата. Проводимостта е цифров израз на способността на воден разтвор да провежда електрически ток. Тя зависи главно от степента на минерализация (концентрацията на разтворените в нея минерални соли) и температура. Поради тази зависимост от проводимостта на водата може в определена степен да се съди за нейната минерализация. Този принцип на измерване се използва, по-специално, в доста разпространените устройства за текущо измерване на общото количество разтворени вещества (солесъдържание, т. нар. TDS-метри). Електропроводимостта на водите за питейно-битови нужди не трябва да надвишава 2000 µS/сm.

прочети още

7 август 2018 Измерване на обща твърдост на водата TDS

DS-Метри В този раздел са представени лабораторни и преносими уреди за измерване на общо количество разтворени вещества (TDS). TDS-Метрите измерват общото количество разтворени твърди вещества (TDS) в разтвори, т.е. концентрацията на разтворените твърди частици. Разтворените йонизирани твърди вещества, като соли и минерали, увеличават електрическата проводимост (EC) на разтвора. Тъй като това е мярка за количество на йонизираните твърди вещества, EC може да се използва за оценка на TDS, защото разтворените органични твърди вещества (например захар), колоидите и др. не влияят значително на проводимостта на разтвора и могат да не се вземат предвид.

прочети още

6 август 2018 Измерване на проводимост направо на полето.

EC-Метри В този раздел са представени уреди и апарати (кондуктометри) за измерване специфичната електропроводимост на водата. Проводимостта е цифров израз на способността на воден разтвор да провежда електрически ток. Тя зависи главно от степента на минерализация (концентрацията на разтворените в нея минерални соли) и температура. Поради тази зависимост от проводимостта на водата може в определена степен да се съди за нейната минерализация. Този принцип на измерване се използва, по-специално, в доста разпространените устройства за текущо измерване на общото количество разтворени вещества (солесъдържание, т. нар. TDS-метри). Електропроводимостта на водите за питейно-битови нужди не трябва да надвишава 2000 µS/сm.

прочети още

5 август 2018 Тестер за твърдост на водата, ºF

Тестери за твърдост на водата Водата, която се определя за „твърда”, има голямо количество разтворени минерали, по-специално калций и магнезий. Твърдата вода не вреди на здравето, но изисква повече сапун и синтетични препарати за домашното пране и чистене. Твърдата вода допринася за натрупване на котлен камък в бойлери и индустриално оборудване и твърде често котленият камък се премахва с химикали. Освен това твърдата вода и съдържаща се в нея разтворени соли и катиони на калций (Са), магнезий (Mg), желязо (Fe), олово (Pb) и цинк (Zn), когато се прибави към препаратите за растителна защита блокира активното вещество на продуктите и го дезактивира. Ето защо в модерното земеделие все повече навлизат така наречените адюванти, които неутрализира ефекта на катионите в твърдата вода. За тяхното точно дозиране обаче е необходимо бързо и точно да се определя твърдостта на водата.

прочети още