U4130, Логер за температура, влажност и налягане

605,00 лв.
+ -
Купи
Моля, изберете:

Преносим и стационарен регистратор (datalogger) за едновременно измерване на температура (T, -30~70oC), относителна влажност (RH, 0~100%) и атмосферно налягане (P, 600~1100 hPa). Измерването се извършва с интегрирани в корпуса сензори. В случай на превишени зададени граници алармите се индицират светлинно (LED) или акустично чрез вграден бипър. Измерените концентрации са записват в енергонезависима електронна памет. Данните могат да бъдат прехвърлени на компютър чрез USB-C интерфейсен кабел. Доставя се със софтуер, заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.

 

Описание

 

Този модел (U4130) е предназначен да измерва температурата, относителната влажност, температурата на точката на оросяване и атмосферно налягане във въздуха. Измерването се извършва посредством интегрирани в корпуса на уреда сензори. Към логера не могат да бъдат свързани допълнителни сонди или сензори. Сензорите са разположени под решетката отпред и отстрани на устройството. Устройството е подходящо за измерване на места, където няма бърза промяна в температурата или относителната влажност и няма кондензация на водни пари. Устройството се поставя директно в измереното пространство. Accupack батерията в устройството може да се зарежда.

 

Поради ниската защита на IP20, това устройство не е подходящо за прашни или водни зони.

 

Това устройство позволява:

  • измерване и обработка на входни данни, идващи от вътрешни сензори.
  • откриване и регистриране на минимални и максимални стойности
  • показване на измерените стойности на LCD дисплей. Някои функции могат да бъдат контролирани с двата бутона, разположени до дисплея (изключване и включване на устройството, деактивиране на алармената сигнализация, нулиране на максимална стойност)
  • съхранява автономен хронологичен запис на измерените стойности във вътрешната енергонезависима памет. Стойностите, които трябва да бъдат събрани, могат да бъдат измерени в момента на запис или като средни или min/max стойности, открити по време на интервала на запис. Записването може да се извършва непрекъснато или само по време на аларма. Режимът на запис може също така да бъде настроен по избор като нецикличен (записването спира след запълване на паметта) или като цикличен (при запълване на паметта, най-новите записи се записват върху най-старите).
  • Възможност за задаване на две граници на алармената сигнализация за всеки измерван параметър. Алармената сигнализация може да бъде реализирана визуално, по желание чрез символ, появяващ се на дисплея или чрез кратко мигане на светодиод, или акустично
  • да комуникирате с компютър чрез USB интерфейс (всички настройки на устройството, изтегляне на записани данни и онлайн наблюдение). За да комуникира, datalogger използва HID USB стандарта, който не изисква вграждане на допълнителни контролери в компютъра.

 

Доставя се със софтуер, заводски сертификат за калибриране, декларация за съответствие и ръководство за работа.

 

Спецификации

 

Измервани параметри

Температура (T)

Относителна влажност (RH)

Атмосферно налягане (P)

Изчислявани параметри

Температура на точката на оросяване (Td)

Обхват на измерване

Температура (T): -30 … 70оС

Относителна влажност (RH): 0 … 100 %

Атмосферно налягане (P): 600 … 1100 hPa

Точност

(T): ±0.4°C

(RH): ±1.8 % RH

(P): ±1.3 hPa at 23°C от 800 до 1100 hPa

Резолюция

(T): 0.1°C

(RH): 0.1 % RH

(P): 0,1 hPa

Работна температура

От -30 до +70°C

Вътрешна памет

500000 записа в не-цикличен режим;
350000 записа в цикличен режим

Интервали на записване

Регулируеми от през 10 сек. до през 24 часа

Показване на алармени стойности

Регулируемо от през 1 сек., 10 сек. или 1 мин.

Режими на записване

Не-цикличен: след запълване на паметта записването спира
Цикличен: след запълване на паметта най-новите записи се записват върху най-сторите

Вътрешен часовник

година, високосна година, месец, ден, час, минута, секунда

Захранване

батерия SONY LiIon 5200mAh

Защита

IP54

Размери

61 x 93 x 53 mm

Тегло

250 g

Гаранция

36 месеца